EmbodiedAndOperationalCarbonbyStaceySmedleySkanska